Spolek BM

IČO: 01495003

Jednatel: Linda Mikolášková
mikolaskovalinda@gmail.com
t:+420 777 102 318

e-mail: berlinskejmodel@gmail.com

Pplk. Sochora 9
170 00 Praha 7

Nekomerční off space galerie Berlinskej Model byla založeno v září 2011 aktivními umělci Richardem Bakešem, Danielem Vlčkem a Matoušem Mědílkem. Od března 2013 je galerie vedena občanským sdružením BM ( jednatel Linda Mikolášková, členove sdružení: Richard Bakeš a Mikoláš Petrželka).
Cílem galerie je poskytnout neformální komunitní prostor, zaměřující se na mladší a nejmladší generace umělců. Výtvarné umění, hudba a gastronomie zde nejsou chápány jako vzájemně odcizené disciplíny.
Galerie Berlinskej Model chce aktivně fungovat v kontextu své čtvrti i v kontextu dalších galerií, které zde působí. Našim cílem je budovat nadstandardní sousedské vztahy nejen mezi holešovickými galeriemi a místními rezidenty mj. vydáváním čtvrtletníku Rajon ( „umění nejen ve Vaší čtvrti“- spoluvydáváno s galerií Laboratorio ), ale i vztahem mezi obdobnými živými off space galeriemi situovanými v přilehlých evropských metropolích.
Berlinskej Model usiluje o začlenění českého umění do mezinárodního kontextu. Jednou z priorit Berlinskýho Modelu je provázanost s mladou uměleckou scénu Berlína, Lipska, Vídně a dalších Praze snadno dostupných center současného umění. Spolupráce se zahraničními kurátory, teoretiky, nezávislými galeriemi a řediteli kulturních institucí umožňuje galerii navázat mezinárodní spolupráce a zejména promovat české umělce v zahraničí.

Výroční zpráva:
https://drive.google.com/file/d/0B5o02CcCotq1T21DMXNhV1pxN0E/view?usp=sharing

Stanovy:

81_1-001.jpg
       
81_2-001.jpg
       
81_3-001.jpg
       
81_4-001.jpg